Znajdź

Instrukcje programowania pilotów do bram


Wybierając modele, znajdź instrukcje pdf lub filmy instruktażowe do Twojego pilota

Wystarczy ustawić przełączniki nowego pilota w taki sam sposób jak w poprzednim pilocie.

 Film instruktażowy:

 1. sposób: Inicjalizacja za pomocą pilota już zaprogramowanego.

 Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i zainicjowany pilot oryginalny.
 Otwórz nowy pilot i pilot już zaprogramowany.
 Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w starym pilocie.
 Twój nadajnik jest zaprogramowany do napędu bramy lub bramy garażowej.

 2. sposób: Inicjalizacja za pomocą odbiornika.

 Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i odbiornik znajdujący się w pobliżu napędu bramy.
 Otwórz nowy pilot i odbiornik
 Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w odbiorniku.

 Brawo! Programowanie Twojego pilota do bramy jest zakończone!

Zaprogramowany pilot przesyła swój kod do nowego pilota poprzez naciskanie przycisków na obu pilotach.

 Film instruktażowy:

 Sprzęt konieczny do programowania: pilot zainicjowany i sprawny, identyczny z modelem oryginalnym.
Programowanie pilota odbywa się poprzez naciskanie kolejnych przycisków.
 Naciskaj równocześnie przyciski nowego pilota do momentu, aż dioda zacznie migać szybciej.
 Następnie zwolnij przyciski.
 Naciśnij pierwszy przycisk nowego pilota .
 Dioda zaczyna świecić ciągle.
 W ciągu kliku kolejnych sekund przyłóż przód starego pilota do dolnej części nowego i naciśnij pierwszy przycisk starego pilota .
 Nowy nadajnik do bramy mignie trzy razy. Programowanie zakończyło się powodzeniem.
 Pierwszy przycisk został zakodowany.
 Wykonaj te same czynności w celu zakodowania drugiego przycisku pilota.

 Doskonale! Teraz możesz zdalnie sterować napędem za pomocą nowego pilota!

Należy nacisnąć przycisk na odbiorniku (nieruchomy sterownik instalacji), a następnie przycisk kodowanego pilota .

 Film instruktażowy:

 Programowanie pilota w odbiorniku
 Sprzęt potrzebny do programowania: odbiornik!
 Otwórz odbiornik bramy lub bramy garażowej.
 Naciśnij przycisk programowania, który zazwyczaj nosi nazwę: ENR, MEMO lub PROG.
 W niektórych odbiornikach należy przytrzymać naciśnięty przycisk programowania.
 Dioda odbiornika sygnalizuje przełączenie w tryb programowania.
 Naciśnij na sekundę przycisk nowego pilota, a następnie zwolnij go.
 Dioda odbiornika zmienia sposób działania w celu zasygnalizowania powodzenia programowania.
 Przed wyjściem z trybu programowania odczekaj kilka sekund.

 Brawo! Twój nowy pilot jest zaprogramowany!