Zapewnienia ochrony danych osobowych

Télécommande Express zobowiązuje się do tego, by gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.piloty-express.com odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Polityka prywatności

Dane administratora danych: Télécommande Express, SAS (spółka akcyjna uproszczona) z siedzibą główną pod adresem 233 rue Etienne Marcel, 93100 Montreuil, France (Francja).

Terminologia:

Użytkownik: każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony internetowej Piloty Express lub oferowanych na niej usług.

Strona internetowa: niniejszy dokument dotyczy strony internetowej www.piloty-express.com.

Każdy formularz ogranicza gromadzenie danych osobowych wyłącznie do niezbędnego minimum (minimalizacja danych).

Gromadzenie danych osobowych odbywa się w przypadku, gdy Użytkownik:

 • Zakłada konto;
 • Zapisuje się na listę odbiorców newslettera proponowanego przez Piloty Express;
 • Dokonuje zamówienia lub żąda dokonania zwrotu na Stronie internetowej;
 • Umieszcza produkty w koszyku zakupowym z użyciem funkcyjnych plików cookies (patrz paragraf „Pliki cookies”), co umożliwia sfinalizowanie zakupu w późniejszym czasie;
 • Kontaktuje się z biurem obsługi klienta Piloty Express za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, telefonu itp.;
 • Surfuje po Stronie internetowej i przegląda produkty;
 • Pisze komentarz lub opinię o produkcie;
 • Zamieszcza opinię za pośrednictwem portalu Facebook, platformy Google + z karty produktu;
 • Wypełnia formularz wejściowy lub kwestionariusz na Stronie internetowej.

Gromadzone dane są niezbędne do przetwarzania w celu:

 • Zarządzania i nadzoru nad stosunkami handlowymi pomiędzy Piloty Express i klientem (w szczególności operacji dotyczących zamówienia, dostawy i zwrotów, transakcji, płatności i faktur, reklamacji itp.);
 • Przesyłania informacji handlowych (patrz rozdział „Newslettery”);
 • Personalizowania treści ze Strony internetowej, wyświetlania reklam celowanych, zwłaszcza na portalach społecznościowych;
 • Udostępniania informacji naszym partnerom handlowym;
 • Udostępnienia przycisków do portali społecznościowych;
 • Dokonywania statystyk dotyczących ruchu na Stronie i badań marketingowych;
 • Zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych podczas dokonywania płatności za zamówienie;
 • Zakładania konta, wypełniania formularzy i kwestionariuszy.

Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza dotyczącego utworzenia konta lub każdego formularza, do którego należy wprowadzić dane na Stronie internetowej, z wyjątkiem pól nieobowiązkowych, tzn. nieoznaczonych gwiazdką. Wszystkie informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Użytkownik powinien je wprowadzić.

W przypadku niewprowadzenia ww. danych konto nie zostanie utworzone lub formularz nie zostanie zatwierdzony. Piloty Express nie rozpatrzy w takim przypadku żądania Użytkownika.

Odbiorcy danych osobowych

Gromadzone dane są wykorzystywane przez Télécommande Express. Dane mogą być przekazywane partnerom handlowym i reklamodawcom, instytucjom kredytowym oraz służbom policyjnym na żądanie organów sądowych.

Dane mogą być również przetwarzane przez podwykonawców, do których Télécommande Express zwraca się w ramach wysyłki zamówień, odzyskiwania należności, zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych.

Prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania i usuwania dotyczących go danych. Użytkownik może w sposób wyraźny nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych. W tym celu wystarczy przesłać pismo na adres DPO Télécommande Express, 233 rue de Etienne Marcel, 93100 Montreuil, France (Francja) lub przesłać takie żądanie drogą elektroniczną na adres mailowy: dpo@piloty-express.com.

Użytkownik powinien wpisać swoje imię, nazwisko i adres pocztowy. Żądanie powinno być podpisane, należy również dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości wraz z podpisem. Użytkownik może również zamieścić adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź.

Télécommande Express powinna przekazać odpowiedź w terminie 2 miesięcy od otrzymania żądania.

Okres przechowywania danych

Télécommande Express przechowuje dane osobowe przez okres 5 lat od chwili ustania stosunków z klientem lub potencjalnym klientem. Okres ten rozpoczyna się od ostatniego zamówienia, od ostatniego logowania na konto klienta, ostatniego połączenia z biurem obsługi klienta, wysyłki pisma do biura obsługi klienta, kliknięcia linku z wiadomości elektronicznej przesłanej przez Piloty Express lub umieszczenia produktów w koszyku bez dokonania ich późniejszego zakupu lub też pozytywnej odpowiedzi na pismo z zapytaniem, czy klient chce otrzymywać oferty handlowe po upływie pięciu lat. Po upływie tego terminu dane klienta lub potencjalnego klienta zostają zanonimizowane.

Niemniej jednak informacje umożliwiające udowodnienie posiadanego prawa lub umowy lub przechowywane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego mogą być archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Newslettery Piloty Express

Podczas zakładania konta, Użytkownik może zapisać się na listę odbiorców newslettera Piloty Express, co oznacza informowanie w regularnych odstępach czasu o ofertach przedstawianych na Stronie internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość wypisania się z niego po kliknięciu znajdującego się u dołu każdego newslettera przeznaczonego do tego celu linku.

Zidentyfikowany Użytkownik, który wybrał jedną lub więcej przedstawionych na Stronie internetowej usług zostaje jednocześnie zapisany na listę odbiorców newslettera. W każdej chwili istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących informacji, które chce on otrzymywać lub wypisania się z listy odbiorców newslettera po kliknięciu znajdującego się u dołu każdego newslettera przeznaczonego do tego celu linku.

Poczta tradycyjna i numery telefonów

Adres pocztowy i numer telefonu klienta są niezbędne w celu przetwarzania i zarządzania zamówieniami oraz stosunkami handlowymi pomiędzy Piloty Express i klientem.

Piloty Express wykorzystuje te dane osobowe w celach przesyłania informacji handlowych. Klient może w każdej chwili w łatwy i bezpłatny sposób wycofać swoją zgodę, wysyłając pismo na poniższy adres: DPO Télécommande Express, 233 rue Etienne Marcel, 93100 Montreuil, France (Francja).

SMS/MMS

Piloty Express może wykorzystywać numer telefonu komórkowego klienta do zarządzania zamówieniami, może również wykorzystywać go do celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych. Klient może w każdej chwili w łatwy i bezpłatny sposób wycofać swoją zgodę, wysyłając pismo na poniższy adres: DPO Télécommande Express, 233 rue Etienne Marcel, 93100 Montreuil, France (Francja) lub drogą elektroniczną na adres: dpo@piloty-express.com.

Opinie

Usługa ta umożliwia klientowi zamieszczanie na Stronie internetowej opinii o zakupionym produkcie i jego użytkowaniu. Publikowane opinie są udostępniane publicznie i przez cały czas dostępne na Stronie internetowej. Klient upoważnia Piloty Express do publikowania i umieszczania na Stronie internetowej jego opinii o produkcie. Treść opinii nie powinna mieć charakteru zniesławiającego, obraźliwego, przestępczego, wulgarnego, oszczerczego wobec innych osób fizycznych lub prawnych, rasistowskiego, nawołującego do dyskryminacji, godzącego w dobre imię innych osób, brutalnego, pornograficznego ani – w ogólnym ujęciu – mieć charakteru niezgodnego z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym, Piloty Express zastrzega sobie prawo do usuwania opinii niezgodnych z powyższymi postanowieniami. Mają Państwo prawo wobec spółki Télécommande Express do wglądu, poprawiania i sprzeciwu dotyczącego Państwa danych osobowych, których odbiorcą jest Télécommande Express.

Pliki cookies

Definicja plików cookies

Plik cookie to niewielkich rozmiarów plik umieszczany lub przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, telefonie lub urządzeniu mobilnym) podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie użytkownika, ułatwiają poruszanie się na poszczególnych podstronach, zapewniają bezpieczne logowanie i zapamiętują ustawienia przy kolejnych wizytach.

Télécommande Express wykorzystuje pliki cookies do rozpoznawania Użytkownika (będącego lub niebędącego klientem) podczas logowania na Stronie internetowej.

Usuwanie plików cookies

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć pliki cookies na swoim urządzeniu końcowym. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może uniemożliwiać dostęp do niektórych funkcji Strony internetowej pozwalających na personalizowanie oferowanych na Stronie internetowej usług.

Różne rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 • Wewnętrzne pliki cookies, niezbędne, by strona internetowa mogła działać prawidłowo: ich wyłączenie utrudni korzystanie ze Strony internetowej i uniemożliwi dostęp do niektórych funkcji.
 • Pliki cookies mierzące ruch na stronie: pliki te gromadzą informacje o sposobie, w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej (liczba wizyt, liczba odwiedzonych podstron, aktywność odwiedzających). Pliki te umożliwiają również identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z działaniem Strony internetowej i jej ulepszanie.
 • Pliki podmiotów trzecich służą do poprawy interaktywności strony: są to pliki cookies reklamowe i pliki cookies partnerskie (które służą w szczególności do gromadzenia danych z przeglądarki w celu personalizowania skierowanej do Użytkownika oferty reklamowej) oraz przyciski do portali społecznościowych. Użytkownik może w każdej chwili odmówić wykorzystywania tego rodzaju plików cookies, wybierając właściwe ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że odmowa taka może uniemożliwiać dostęp do niektórych funkcji oferowanych przez spółki partnerskie Télécommande Express.

Zarządzanie plikami cookies

Zarządzanie plikami cookies i dokonywanymi wyborami zależy od konfiguracji danej przeglądarki. Omówiona jest ona w menu pomocy używanej przeglądarki, gdzie opisany jest sposób, w jaki można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Wyłączanie plików cookies za pośrednictwem platformy międzybranżowej

Można również wejść na stronę internetową Youronlinechoices założoną przez podmioty działające w sektorze reklamy cyfrowej, będące członkami europejskiego stowarzyszenia EDAA (European Digital Advertising Alliance). Europejska platforma udostępniana jest przez setki podmiotów działających w sektorze reklamy internetowej i stanowi ona scentralizowany interfejs umożliwiający wyrażanie zgody lub sprzeciwu na wykorzystywanie plików cookies, które mogą być używane w celu dostosowania przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika do wyświetlanych reklam: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Télécommande Express informuje Użytkownika, że procedura ta nie jest równoznaczna z uniemożliwieniem wyświetlania reklam na odwiedzanych przez niego stronach internetowych. Blokuje jedynie technologie umożliwiające dopasowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkownika.

Znaczniki internetowe (web tags)

Télécommande Express wykorzystuje na niektórych podstronach Strony internetowej znaczniki internetowe służące do zliczania liczby odwiedzających daną podstronę. Znaczniki internetowe mogą być wykorzystywane w porozumieniu z niektórymi partnerami handlowymi, co ma na celu w szczególności mierzenie i zwiększanie skuteczności niektórych reklam. Informacje gromadzone z wykorzystaniem znaczników internetowych są anonimowe i umożliwiają śledzenie ruchu na niektórych podstronach Strony internetowej w celu lepszego wsparcia Użytkowników Strony internetowej.

Wtyczki do portali społecznościowych

Strona internetowa wykorzystuje wtyczki do portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter itp. (zwanych dalej „Portale społecznościowe”). Na przykład, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku podczas przeglądania Strony internetowej, to Facebook może bezpośrednio powiązać taką wizytę z kontem użytkownika na Facebooku nawet wówczas, gdy Użytkownik nie skorzysta z przycisku udostępniania. W przypadku, gdy Użytkownik reaguje za pomocą wtyczki, klikając np. opcję „Lubię to” lub pozostawiając komentarz, to odpowiednie informacje zostają przekazane i zarejestrowane na serwerze Facebooka. Zostaną one opublikowane na facebookowym koncie Użytkownika.

Télécommande Express nie zarządza danymi gromadzonymi przez Portale społecznościowe za pośrednictwem przycisków. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką dotyczącą ochrony danych osobowych prowadzoną przez dane Portale społecznościowe, aby poznać sposoby przetwarzania i wykorzystywania pozyskanych przez nie danych oraz ustawień, które umożliwiają ochronę prywatności. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, by Portal społecznościowy łączył informacje gromadzone za pośrednictwem Télécommande Express z jego kontem na tym Portalu, to przed wejściem na Stronę internetową powinien wylogować się z Portalu społecznościowego.

Środki bezpieczeństwa stosowane przez Télécommande Express w celu zapewnienia ochrony danych osobowych

Télécommande Express stosuje wszelkie dostępne i zgodne z dobrymi praktykami środki techniczne mające na celu zapewnienie integralności, bezpieczeństwa i poufności danych, a w szczególności zapobieganie ich zniekształcaniu, zniszczeniu oraz dostępu do nich osobom trzecim.

Płatności

Podczas składania zamówienia żadne dane bankowe nie są gromadzone ani przechowywane przez Télécommande Express. W celu zapewnienia bezpieczeństwa płatności Télécommande Express korzysta z usług podwykonawców posiadających certyfikat PCI-DSS.

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych

Gromadzone dane są również wykorzystywane w ramach zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych dotyczących w szczególności kart bankowych. Télécommande Express zastrzega sobie prawo do weryfikowania przekazywanych przez klientów podczas składania zamówienia danych osobowych oraz podejmowania wszelkich uzasadnionych, niezbędnych do takiej weryfikacji środków mających na celu sprawdzenie, czy osoba, której konto ma zostać obciążone jest osobą składającą zamówienie, co ma na celu zapobieganie oszustwom związanym z płatnościami. Weryfikacja taka może polegać na zażądaniu udokumentowania tożsamości i/lub miejsca zamieszkania.

W przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi negatywnej ze strony klienta, Piloty Express zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego przez tego klienta zamówienia.

Procedury rekrutacyjne

Kandydaci mają prawo do wglądu, zmiany, poprawiania i usuwania dotyczących ich danych osobowych. Kandydat może nie wyrazić zgody na udostępnianie jego danych teleadresowych. Należy dokonać tego w formie pisemnej, przesyłając żądanie na adres DPO Télécommande Express, 233 rue Etienne Marcel, 93100 Montreuil, France (Francja).

W piśmie należy zamieścić imiona, nazwiska i adres pocztowy. Żądanie takie należy podpisać oraz podać adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź. Odpowiedź zostanie przekazana w ciągu 2 miesięcy od otrzymania żądania, o czym decyduje data stempla pocztowego.