Znajdź instrukcje programowania pilotów DAIKIN


Wybierając modele, znajdź instrukcje pdf lub filmy instruktażowe do Twojego pilota DAIKIN

Loading ...

Wystarczy ustawić przełączniki nowego pilota w taki sam sposób jak w poprzednim pilocie.

 Film instruktażowy:

 1. sposób: Inicjalizacja za pomocą pilota DAIKIN już zaprogramowanego.

 Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i zainicjowany pilot oryginalny.
 Otwórz nowy pilot i pilot już zaprogramowany.
 Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w starym pilocie.
 Twój nadajnik jest zaprogramowany do napędu bramy lub bramy garażowej.

 2. sposób: Inicjalizacja za pomocą odbiornika.

 Sprzęt potrzebny do programowania: wkrętak i odbiornik znajdujący się w pobliżu napędu bramy.
 Otwórz nowy pilot i odbiornik
 Za pomocą wkrętaka ustaw przełączniki (mikroprzełączniki) nowego pilota w taki sam sposób jak w odbiorniku.

 Brawo! Programowanie Twojego pilota do bramy jest zakończone!

Zaprogramowany pilot przesyła swój kod do nowego pilota poprzez naciskanie przycisków na obu pilotach.

 Film instruktażowy:

 Sprzęt konieczny do programowania: pilot zainicjowany i sprawny, identyczny z modelem oryginalnym.
Programowanie pilota odbywa się poprzez naciskanie kolejnych przycisków.
 Naciskaj równocześnie przyciski nowego pilota do momentu, aż dioda zacznie migać szybciej.
 Następnie zwolnij przyciski.
 Naciśnij pierwszy przycisk nowego pilota DAIKIN.
 Dioda zaczyna świecić ciągle.
 W ciągu kliku kolejnych sekund przyłóż przód starego pilota do dolnej części nowego i naciśnij pierwszy przycisk starego pilota DAIKIN.
 Nowy nadajnik do bramy mignie trzy razy. Programowanie zakończyło się powodzeniem.
 Pierwszy przycisk został zakodowany.
 Wykonaj te same czynności w celu zakodowania drugiego przycisku pilota.

 Doskonale! Teraz możesz zdalnie sterować napędem DAIKIN za pomocą nowego pilota!

Należy nacisnąć przycisk na odbiorniku (nieruchomy sterownik instalacji), a następnie przycisk kodowanego pilota DAIKIN.

 Film instruktażowy:

 Programowanie pilota w odbiorniku
 Sprzęt potrzebny do programowania: odbiornik!
 Otwórz odbiornik bramy lub bramy garażowej.
 Naciśnij przycisk programowania, który zazwyczaj nosi nazwę: ENR, MEMO lub PROG.
 W niektórych odbiornikach DAIKIN należy przytrzymać naciśnięty przycisk programowania.
 Dioda odbiornika sygnalizuje przełączenie w tryb programowania.
 Naciśnij na sekundę przycisk nowego pilota, a następnie zwolnij go.
 Dioda odbiornika zmienia sposób działania w celu zasygnalizowania powodzenia programowania.
 Przed wyjściem z trybu programowania odczekaj kilka sekund.

 Brawo! Twój nowy pilot DAIKIN jest zaprogramowany!